Historie

Poprvé jsme se sešli v září roku 2005 a již v listopadu téhož roku úspěšně vystupovali ve Španělsku. Potom jsme se všichni vrátili ke svým hudebním skupinám. Začátkem září roku 2006 bylo mnoho historických akcí a málo hudebních skupin. Dali jsme se tedy znovu dohromady, oprášili náš „španělský“ repertoár a jeli hrát. Společné muzicírování se nám zalíbilo, a tak jsme se domluvili, že založíme hudební skupinu, které jsme po krátkém čase dali jméno HOLBA.

Členové

Jaromír Houba – nar. 1965.

V 7 letech se začal učit na klavír a o rok později i na housle. Vystudoval Vojenskou hudební školu v Roudnici nad Labem – obor bicí nástroje. Poté absolvoval Konzervatoř v Brně – obor dirigování. 3x se účastnil kurzů staré hudby ve Valticích a jednou byl i na kurzu hry na niněru v německém Trossinu. Od 13let se zajímal o komponování. Tato studia završil absolvováním pětisemestrálního kurzu skladby na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Do konce března roku 2004 působil u vojenských hudeb jako hudebník i dirigent. Středověké hudbě se věnuje od roku 1988. Byl zakládajícím členem a od roku 1990 i vedoucím skupiny Musica Vagantium. V roce 1998 založil a vedl skupinu Milvus. S těmito skupinami nahrál 3 CD.

Ve skupině HOLBA hraje na: dudy, šalmaje a fiduly. Je uměleckým a organizačním vedoucím.

E-mail: jaromir@holba-music.czVojtěch Žižka – nar. 1987.

S hudbou se začal seznamovat již velice brzy. Ve 3 letech se začal učit na zobcovou flétnu. Později absolvoval oba výukové cykly na příčnou flétnu na Základní umělecké škole v Plzni. Studuje na soukromé střední umělecko – průmyslové škole Zámeček v Plzni – obor kamenosochařství.

Ve skupině Holba hraje na: dudy, šalmaje a zvířecí rohy.

E-mail: vojta@holba-music.czOndřej Žižka – nar. 1989.

K hudbě ho přivedli rodiče ve 4 letech. Začal se učit na klavír. Od 11 let se věnuje keyboardu. 3x vyhrál celorepublikovou soutěž ve hře na klávesové nástroje. Bicí nástroje ho zaujaly v 10 letech. Hru na tyto nástroje studuje dodnes. Hraje s několika skupinami různých žánrů. Studuje gymnázium v Plzni.

Ve skupině HOLBA hraje na: davul, djembé, darbuku a další perkusní nástroje.

E-mail: ondra@holba-music.cz